Tải xuống Samsung X3220 Series XPS Trình điều khiển

Bạn đang chạy: unknown OS

Đã tìm thấy trình điều khiển tìm trong cơ sở dữ liệu trình điều khiển của chúng tôi.

Ngày phát hành trình điều khiển: 02 Dec 2022

ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Xem thêm thông tin về Outbyte và unistall app.instrustions. Vui lòng xem lại Outbyte EULAapp.privacy

Nhấp vào" Tải xuống ngay "để nhận Công cụ cập nhật trình điều khiển đi kèm với trình điều khiển Samsung X3220 Series XPS :componentName. Tiện ích sẽ tự động xác định trình điều khiển phù hợp cho hệ thống của bạn cũng như tải xuống và cài đặt trình điều khiển Samsung X3220 Series XPS :componentName. Là một tiện ích dễ sử dụng, Công cụ Cập nhật Trình điều khiển là một giải pháp thay thế tuyệt vời cho cài đặt thủ công, đã được nhiều chuyên gia máy tính và tạp chí máy tính công nhận. Công cụ này chỉ chứa các phiên bản trình điều khiển mới nhất do các nhà sản xuất chính thức cung cấp. Công cụ này hỗ trợ các hệ điều hành như Windows 10, Windows 11, Windows 8 / 8.1, Windows 7 và Windows Vista (64/32 bit). Để tải xuống và cài đặt trình điều khiển Samsung X3220 Series XPS :componentName theo cách thủ công, hãy chọn tùy chọn phù hợp từ danh sách bên dưới.

Samsung Samsung X3220 Series XPS Trình điều khiển

 • Tên phần cứng: Samsung X3220 Series XPS
  Loại thiết bị: Máy in Sản xuất: Samsung
  Phiên bản trình điều khiển: 3.00.08.00 Ngày phát hành: 21 Jan 2016 Kích thước tệp: 84.9KB
  System: Windows 2003, Windows XP 64-bit, Windows XP, Windows XP 64-bit, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 11, Windows 11 64-bit
  ID phần cứng: USBPRINT\SAMSUNGX3220_SERIES2C8D, WSDPRINT\SAMSUNGX3220_SERIES2C8D
  Tải xuống
 • Tên phần cứng: Samsung X3220 Series XPS
  Loại thiết bị: Máy in Sản xuất: Samsung
  Phiên bản trình điều khiển: 3.00.10.00 Ngày phát hành: 31 May 2016 Kích thước tệp: 44.3KB
  System: Windows 2003, Windows XP 64-bit, Windows XP, Windows XP 64-bit, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 11, Windows 11 64-bit
  ID phần cứng: USBPRINT\SAMSUNGX3220_SERIES2C8D, WSDPRINT\SAMSUNGX3220_SERIES2C8D
  Tải xuống

Trang này có hữu ích không?

Tỷ lệ phần trăm người dùng, đã cài đặt trình điều khiển Samsung?

96% installed a driver

Có bao nhiêu phần trăm người dùng không giúp được bài viết này?

4% không giúp được gì