Tệp DLL được Tìm kiếm Nhiều nhất

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2012plugin.dll

Norton Download Manager Plugin for DING

2g_dll_bfldongle.dll

bfldongledll DLL

2g_dll_bfluart.dll

bfluartdll DLL

2g_dll_bflusb.dll

bflusbldll DLL

2g_dll_slave.dll

bfloaderapp MFC Application

34tvctrl.dll

34TvCtrl

3dfxvgl.dll

OpenGL 1.1 Client Driver

3dviewer.dll

QuickDraw 3D Viewer Controller

3ivx.dll

3ivx D4 4.5.1 Core

6to4svc.dll

Service that offers IPv6 connectivity over an IPv4 network.

7-zip.dll

7Zip Shell Extension

7z.dll

7z Plugin

7za.dll

7z Standalone Plugin

7zxa.dll

7z Standalone Extracting Plugin

all.dll

PlugProject DLL

a2dlib-3.17.dll

Ascaron 2D Library Graphical User Interface Engine

a3d.dll

a3dx5

a3dapi.dll

Aureal A3D API DLL

aaaamon.dll

Aaaa Monitor DLL

aac.dll

AAC DLL

aacenc32.dll

Nero Digital Audio Encoder

aaclient.dll

Anywhere access client

aacplus.dll

AAC HE/LC Audio Decoder

aadauthhelper.dll

Microsoft® AAD Auth Helper

aadcloudap.dll

AAD Cloud AP Plugin

aadjcsp.dll

AADJCSP

aadtb.dll

AAD Token Broker Helper Library

aafcoapi.dll

Advanced Authoring Format API

aavm4h.dll

avast! Asynchronous Virus Monitor (AAVM)

aavmrpch.dll

Avast AAVM Remote Procedure Call Library

aaxhost.dll

AVID AAX Host Library

abbyyzlib.dll

ABBYY Zlib component

abls.dll

ABLS DLL

ablscpt.dll

ablscpt dll

abook.dll

ABook Library

abovelockapphost.dll

AboveLockAppHost

ac1st15.dll

Ac1st15.dll

ac1st16.dll

ac1st16.dll

ac1st17.dll

ac1st17.dll

ac1st19.dll

AutoCAD component

ac1st21.dll

AutoCAD component

ac1st22.dll

AutoCAD component

ac1st23.dll

AutoCAD component

ac1st24.dll

AutoCAD component

Sửa lỗi DLL: hướng dẫn đầy đủ

Khi bạn nhận được cửa sổ lỗi hệ thống thông báo rằng tệp DLL bị thiếu, các câu hỏi sau sẽ nảy sinh: mục đích của nó là gì?

Tệp DLL có mục đích cơ bản là giảm mã và tăng hiệu suất máy tính. Tệp DLL là một thư viện động được tất cả các ứng dụng sử dụng.

Có thể xảy ra lỗi trên PC Windows được liên kết với tệp DLL. Những lỗi này ngăn người dùng chạy các chương trình yêu cầu của họ. Thông báo lỗi bắt đầu hiển thị trên màn hình, chỉ định chính xác tệp .DLL bị thiếu. Vấn đề có thể được giải quyết bằng cách tìm tệp cụ thể và đặt nó vào thư mục hệ thống.

Đọc thêm về tệp DLL

Trong hầu hết các hoạt động sử dụng, tệp DLL được coi là yếu tố chính gây ra lỗi khi Windows khởi động và chạy. Không cần chỉnh sửa tệp DLL vì nó có thể gây ra sự cố mới sẽ ảnh hưởng đến nhiều chương trình khác Tệp DLL.

Các mã trong DLL được coi là được chia sẻ bởi các quy trình cần DLL (các tệp nằm trong bộ nhớ vật lý).

Tệp DLL trong phiên bản Windows cũ hơn

Các phiên bản Windows cũ hơn, trong đó mỗi quá trình đang chạy có một vùng tác vụ mở rộng, yêu cầu một bản sao mã DLL.

Ví dụ: các chương trình cụ thể từ một DLL được tải không có các địa chỉ này trong cơ sở miễn phí. Sau đó, bạn cần tạo một bản sao khác của mã DLL với cơ sở là một tập hợp duy nhất các hệ số đầu vào có thể di dời. Nếu vật lý bộ nhớ cần được khôi phục, mã phân vùng bận được đặt lại cùng với nội dung và quá trình tải lại nhanh chóng từ tệp DLL được thực hiện. Ngoài ra, GDI tải tất cả các trình điều khiển thiết bị khác, vì vậy Windows bắt đầu tải phần còn lại của gói Windows, gọi các chương trình này API từ USER / GDI.

Do đó, tệp DLL mang rất nhiều tiện ích cùng một lúc. Với cập nhật DLL lên phiên bản hiện đại, phiên bản trước đó sẽ bị ghi đè hoặc bị xóa khỏi PC. ActiveX Controls, Control Panel Recordsdata và các trình điều khiển thiết bị là cơ sở dữ liệu cho Windows dưới dạng Thư viện liên kết động.

Cách sửa lỗi DLL?

Có một số cách đã được chứng minh để giải quyết vấn đề DLL:

Thông tin bổ sung về tệp DLL

Các tệp thực thi liên quan có thể được tải sớm hơn nếu bạn chạy chúng trong các cài đặt tương tự mà chúng đã được biên dịch. Hãy nói thêm rằng mọi mục tiêu chuẩn của Windows đều có các tệp DLL được liên kết.

Một giải pháp thay thế tuyệt vời để ràng buộc quá trình nhập với môi trường đích là khởi động bằng cài đặt tiện ích. Nhưng một chương trình như vậy sẽ thay đổi giá trị kiểm tra của tệp thực thi. Các phiên bản Windows sau này không còn có địa chỉ của từng thư viện được tải, dẫn đến tệp thực thi nhỏ hơn nhiều.

Nhiều thư viện liên kết động có đuôi .DLL trong tệp của chúng, nhưng các thư viện khác sử dụng .OCX, .CPL, .DRV. Các gói định nghĩa, chẳng hạn như UPX nén DLL, dẫn đến một vấn đề: các phần mã đọc và ghi không được tách biệt. Các phần này giống với các phân vùng không công khai vì chúng là riêng tư trong mỗi quy trình.

Do đó, các tệp DLL có phần công khai nhất thiết phải được giải nén khi nhiều gói sử dụng chúng đồng thời. Mỗi phiên bản của chương trình phải có một bản sao DLL riêng.