Tải xuống NVIDIA GeForce 610M Trình điều khiển

Bạn đang chạy: unknown OS

Đã tìm thấy trình điều khiển tìm trong cơ sở dữ liệu trình điều khiển của chúng tôi.

Ngày phát hành trình điều khiển: 07 Dec 2022

ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Xem thêm thông tin về Outbyte và unistall app.instrustions. Vui lòng xem lại Outbyte EULAapp.privacy

Nhấp vào" Tải xuống ngay "để nhận Công cụ cập nhật trình điều khiển đi kèm với trình điều khiển NVIDIA GeForce 610M :componentName. Tiện ích sẽ tự động xác định trình điều khiển phù hợp cho hệ thống của bạn cũng như tải xuống và cài đặt trình điều khiển NVIDIA GeForce 610M :componentName. Là một tiện ích dễ sử dụng, Công cụ Cập nhật Trình điều khiển là một giải pháp thay thế tuyệt vời cho cài đặt thủ công, đã được nhiều chuyên gia máy tính và tạp chí máy tính công nhận. Công cụ này chỉ chứa các phiên bản trình điều khiển mới nhất do các nhà sản xuất chính thức cung cấp. Công cụ này hỗ trợ các hệ điều hành như Windows 10, Windows 11, Windows 8 / 8.1, Windows 7 và Windows Vista (64/32 bit). Để tải xuống và cài đặt trình điều khiển NVIDIA GeForce 610M :componentName theo cách thủ công, hãy chọn tùy chọn phù hợp từ danh sách bên dưới.

NVIDIA NVIDIA GeForce 610M Trình điều khiển

 • Tên phần cứng: NVIDIA GeForce 610M
  Loại thiết bị: Thẻ video Sản xuất: NVIDIA
  Phiên bản trình điều khiển: 23.21.13.9101 Ngày phát hành: 23 Feb 2018 Kích thước tệp: 867.1KB
  System: Windows 10, Windows 11 64-bit
  ID phần cứng: PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_00111BFD, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_04881025, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_05051025, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_05071025, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_05091025, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_05121025, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_055A1025, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_06111025, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0925152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0932152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0938152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0945152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0954152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0956152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0962152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0965152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0D88105B, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0D9A105B, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_20DF1B0A, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_22DB1019, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_25121558, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_FF00105B, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_0C9B16F3, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_0C9C16F3, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_10AC1043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_10BC1043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_112D1043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_14571043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_15371043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_16521043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_21301043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_21331043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_2AED103C, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_367A17AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_390117AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_390217AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_390317AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_397717AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_397D17AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_398317AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_500117AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_500317AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_500517AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_500717AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_500F17AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_501217AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_85361043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_90C21B0A, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_90C71B0A, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_AA5C1462, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_AA631462, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_AA831462, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_AC711462, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_AC791462, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_AC7A1462, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_AC931462, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_C652144D, PCI\VEN_10DE&DEV_1059&SUBSYS_300C1854, PCI\VEN_10DE&DEV_1059&SUBSYS_30111854, PCI\VEN_10DE&DEV_1059&SUBSYS_30171854, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_04881025, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_05051025, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_05071025, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_05121025, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_055A1025, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_05791028, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_06111025, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_06641025, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_093010DE, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_1898103C, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_21111043, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_21121043, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_21291043, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_26611462, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_2AF1103C, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_851D1043, PCI\VEN_10DE&DEV_1140&SUBSYS_390117AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1140&SUBSYS_398317AA
  Tải xuống
 • Tên phần cứng: NVIDIA GeForce 610M
  Loại thiết bị: Thẻ video Sản xuất: NVIDIA
  Phiên bản trình điều khiển: 23.21.13.9124 Ngày phát hành: 15 Mar 2018 Kích thước tệp: 805.1KB
  System: Windows 7 64-bit
  ID phần cứng: PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_00111BFD, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_04881025, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_05051025, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_05071025, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_05091025, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_05121025, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_055A1025, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_06111025, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0925152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0932152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0938152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0945152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0954152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0956152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0962152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0965152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0D88105B, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0D9A105B, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_20DF1B0A, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_22DB1019, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_25121558, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_FF00105B, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_0C9B16F3, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_0C9C16F3, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_10AC1043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_10BC1043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_112D1043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_14571043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_15371043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_16521043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_21301043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_21331043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_2AED103C, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_367A17AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_390117AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_390217AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_390317AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_397717AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_397D17AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_398317AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_500117AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_500317AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_500517AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_500717AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_500F17AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_501217AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_85361043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_90C21B0A, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_90C71B0A, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_AA5C1462, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_AA631462, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_AA831462, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_AC711462, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_AC791462, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_AC7A1462, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_AC931462, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_C652144D, PCI\VEN_10DE&DEV_1059&SUBSYS_300C1854, PCI\VEN_10DE&DEV_1059&SUBSYS_30111854, PCI\VEN_10DE&DEV_1059&SUBSYS_30171854, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_04881025, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_05051025, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_05071025, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_05121025, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_055A1025, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_05791028, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_06111025, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_06641025, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_093010DE, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_1898103C, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_21111043, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_21121043, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_21291043, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_26611462, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_2AF1103C, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_851D1043, PCI\VEN_10DE&DEV_1140&SUBSYS_390117AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1140&SUBSYS_398317AA
  Tải xuống
 • Tên phần cứng: NVIDIA GeForce 610M
  Loại thiết bị: Thẻ video Sản xuất: NVIDIA
  Phiên bản trình điều khiển: 23.21.13.9135 Ngày phát hành: 23 Mar 2018 Kích thước tệp: 806.9KB
  System: Windows 7 64-bit
  ID phần cứng: PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_00111BFD, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_04881025, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_05051025, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_05071025, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_05091025, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_05121025, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_055A1025, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_06111025, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0925152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0932152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0938152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0945152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0954152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0956152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0962152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0965152D, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0D88105B, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_0D9A105B, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_20DF1B0A, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_22DB1019, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_25121558, PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA&SUBSYS_FF00105B, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_0C9B16F3, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_0C9C16F3, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_10AC1043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_10BC1043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_112D1043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_14571043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_15371043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_16521043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_21301043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_21331043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_2AED103C, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_367A17AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_390117AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_390217AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_390317AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_397717AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_397D17AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_398317AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_500117AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_500317AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_500517AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_500717AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_500F17AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_501217AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_85361043, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_90C21B0A, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_90C71B0A, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_AA5C1462, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_AA631462, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_AA831462, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_AC711462, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_AC791462, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_AC7A1462, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_AC931462, PCI\VEN_10DE&DEV_1058&SUBSYS_C652144D, PCI\VEN_10DE&DEV_1059&SUBSYS_300C1854, PCI\VEN_10DE&DEV_1059&SUBSYS_30111854, PCI\VEN_10DE&DEV_1059&SUBSYS_30171854, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_04881025, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_05051025, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_05071025, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_05121025, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_055A1025, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_05791028, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_06111025, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_06641025, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_093010DE, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_1898103C, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_21111043, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_21121043, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_21291043, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_26611462, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_2AF1103C, PCI\VEN_10DE&DEV_105A&SUBSYS_851D1043, PCI\VEN_10DE&DEV_1140&SUBSYS_390117AA, PCI\VEN_10DE&DEV_1140&SUBSYS_398317AA
  Tải xuống
 • Tên phần cứng: NVIDIA GeForce 610M
  Loại thiết bị: Thẻ video Sản xuất: NVIDIA
  Phiên bản trình điều khiển: 6.14.13.4062 Ngày phát hành: 31 Jul 2014 Kích thước tệp: 377.6KB
  System: Windows XP
  ID phần cứng: PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058, PCI\VEN_10DE&DEV_105A
  Tải xuống
 • Tên phần cứng: NVIDIA GeForce 610M
  Loại thiết bị: Thẻ video Sản xuất: NVIDIA
  Phiên bản trình điều khiển: 9.18.13.4062 Ngày phát hành: 31 Jul 2014 Kích thước tệp: 536.6KB
  System: Windows Vista 64-bit, Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit
  ID phần cứng: PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA, PCI\VEN_10DE&DEV_1058, PCI\VEN_10DE&DEV_105A
  Tải xuống

Trang này có hữu ích không?

Tỷ lệ phần trăm người dùng, đã cài đặt trình điều khiển NVIDIA?

99% installed a driver

Có bao nhiêu phần trăm người dùng không giúp được bài viết này?

1% không giúp được gì