Tải xuống Macpower USB-ATA/ATAPI Adapter Trình điều khiển

Bạn đang chạy: unknown OS

Đã tìm thấy trình điều khiển tìm trong cơ sở dữ liệu trình điều khiển của chúng tôi.

Ngày phát hành trình điều khiển: 01 Oct 2023

ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Xem thêm thông tin về Outbyte và unistall app.instrustions. Vui lòng xem lại Outbyte EULAapp.privacy

Nhấp vào" Tải xuống ngay "để nhận Công cụ cập nhật trình điều khiển đi kèm với trình điều khiển Macpower Macpower USB-ATA/ATAPI Adapter. Tiện ích sẽ tự động xác định trình điều khiển phù hợp cho hệ thống của bạn cũng như tải xuống và cài đặt trình điều khiển Macpower Macpower USB-ATA/ATAPI Adapter. Là một tiện ích dễ sử dụng, Công cụ Cập nhật Trình điều khiển là một giải pháp thay thế tuyệt vời cho cài đặt thủ công, đã được nhiều chuyên gia máy tính và tạp chí máy tính công nhận. Công cụ này chỉ chứa các phiên bản trình điều khiển mới nhất do các nhà sản xuất chính thức cung cấp. Công cụ này hỗ trợ các hệ điều hành như Windows 10, Windows 11, Windows 8 / 8.1, Windows 7 và Windows Vista (64/32 bit). Để tải xuống và cài đặt trình điều khiển Macpower Macpower USB-ATA/ATAPI Adapter theo cách thủ công, hãy chọn tùy chọn phù hợp từ danh sách bên dưới.

Macpower Macpower USB-ATA/ATAPI Adapter Trình điều khiển

 • Tên phần cứng: Macpower USB-ATA/ATAPI Adapter
  Loại thiết bị: Thiết bị USB Sản xuất: Macpower
  Phiên bản trình điều khiển: 1.21.4.0 Ngày phát hành: 18 May 2001 Kích thước tệp: 150.9KB
  System: Windows 2000, Windows XP
  ID phần cứng: USB\VID_095B&PID_1040
  Tải xuống

Trang này có hữu ích không?

Tỷ lệ phần trăm người dùng, đã cài đặt trình điều khiển Macpower?

97% installed a driver

Có bao nhiêu phần trăm người dùng không giúp được bài viết này?

3% không giúp được gì