JMicron Bộ điều khiển HardDisk Trình điều khiển

Bạn có thể tìm thấy danh sách các trình điều khiển JMicron Bộ điều khiển HardDisk trên trang này. Để tải xuống một trình điều khiển cụ thể JMicron Bộ điều khiển HardDisk, chỉ cần chọn trình điều khiển đó từ danh sách bên dưới. Trang web của chúng tôi cung cấp trình điều khiển cho các hệ điều hành như Windows 10, 11, 7 , 8 / 8.1, Vista và Windows XP (64/32 Bit). Nếu bạn không chắc loại trình điều khiển nào phù hợp với mình, chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống một tiện ích đặc biệt sẽ tự động chọn trình điều khiển thích hợp cho hệ thống của bạn. Tiện ích xác định hơn mười triệu thiết bị và dễ sử dụng. Để bắt đầu tải xuống, vui lòng nhấp vào đây.

Nhà cung cấp Mô tả trình điều khiển Tải xuống
JMicron JM20338 SATA, USB Combo Tải xuống
JMicron JMB36X Standard Dual Channel PCIE IDE Controller Tải xuống
JMicron JMB37X Standard Dual Channel PCIE IDE Controller Tải xuống
JMicron JMicron PCIe MS Host Controller Tải xuống
JMicron JMicron PCIe SD Host Controller Tải xuống
JMicron JMicron PCIe SD/MMC Host Controller Tải xuống
JMicron JMicron PCIe xD Host Controller Tải xuống
JMicron USB Mass Storage Device Tải xuống

Trang này có hữu ích không?

Tỷ lệ phần trăm người dùng, đã cài đặt trình điều khiển JMicron?

95% installed a driver

Có bao nhiêu phần trăm người dùng không giúp được bài viết này?

5% không giúp được gì