Tải xuống AMD Radeon HD 8350 Trình điều khiển

Bạn đang chạy: unknown OS

Đã tìm thấy trình điều khiển tìm trong cơ sở dữ liệu trình điều khiển của chúng tôi.

Ngày phát hành trình điều khiển: 24 Sep 2023

ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Xem thêm thông tin về Outbyte và unistall app.instrustions. Vui lòng xem lại Outbyte EULAapp.privacy

Nhấp vào" Tải xuống ngay "để nhận Công cụ cập nhật trình điều khiển đi kèm với trình điều khiển AMD AMD Radeon HD 8350. Tiện ích sẽ tự động xác định trình điều khiển phù hợp cho hệ thống của bạn cũng như tải xuống và cài đặt trình điều khiển AMD AMD Radeon HD 8350. Là một tiện ích dễ sử dụng, Công cụ Cập nhật Trình điều khiển là một giải pháp thay thế tuyệt vời cho cài đặt thủ công, đã được nhiều chuyên gia máy tính và tạp chí máy tính công nhận. Công cụ này chỉ chứa các phiên bản trình điều khiển mới nhất do các nhà sản xuất chính thức cung cấp. Công cụ này hỗ trợ các hệ điều hành như Windows 10, Windows 11, Windows 8 / 8.1, Windows 7 và Windows Vista (64/32 bit). Để tải xuống và cài đặt trình điều khiển AMD AMD Radeon HD 8350 theo cách thủ công, hãy chọn tùy chọn phù hợp từ danh sách bên dưới.

AMD AMD Radeon HD 8350 Trình điều khiển

 • Tên phần cứng: AMD Radeon HD 8350
  Loại thiết bị: Thẻ video Sản xuất: AMD
  Phiên bản trình điều khiển: 14.100.0.0000 Ngày phát hành: 17 Apr 2014 Kích thước tệp: 520.4KB
  System: Windows 8 64-bit
  ID phần cứng: PCI\VEN_1002&DEV_68E1&SUBSYS_835017AF, PCI\VEN_1002&DEV_68F9&SUBSYS_35101682, PCI\VEN_1002&DEV_68F9&SUBSYS_8350174B, PCI\VEN_1002&DEV_68FA&SUBSYS_35101682
  Tải xuống
 • Tên phần cứng: AMD Radeon HD 8350
  Loại thiết bị: Thẻ video Sản xuất: AMD
  Phiên bản trình điều khiển: 14.501.1003.1001 Ngày phát hành: 20 Nov 2014 Kích thước tệp: 643.6KB
  System: Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit
  ID phần cứng: PCI\VEN_1002&DEV_68E1&SUBSYS_835017AF, PCI\VEN_1002&DEV_68F9&SUBSYS_35101682, PCI\VEN_1002&DEV_68F9&SUBSYS_8350174B, PCI\VEN_1002&DEV_68FA&SUBSYS_35101682
  Tải xuống
 • Tên phần cứng: AMD Radeon HD 8350
  Loại thiết bị: Thẻ video Sản xuất: AMD
  Phiên bản trình điều khiển: 15.200.1062.1002 Ngày phát hành: 15 Jul 2015 Kích thước tệp: 341.5KB
  System: Windows 10, Windows 11
  ID phần cứng: PCI\VEN_1002&DEV_68E1&SUBSYS_835017AF, PCI\VEN_1002&DEV_68F9&SUBSYS_35101682, PCI\VEN_1002&DEV_68F9&SUBSYS_8350174B, PCI\VEN_1002&DEV_68FA&SUBSYS_35101682
  Tải xuống
 • Tên phần cứng: AMD Radeon HD 8350
  Loại thiết bị: Thẻ video Sản xuất: AMD
  Phiên bản trình điều khiển: 15.301.1201.0000 Ngày phát hành: 23 Dec 2015 Kích thước tệp: 471.6KB
  System: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
  ID phần cứng: PCI\VEN_1002&DEV_68E1&SUBSYS_835017AF, PCI\VEN_1002&DEV_68F9&SUBSYS_35101682, PCI\VEN_1002&DEV_68F9&SUBSYS_8350174B, PCI\VEN_1002&DEV_68FA&SUBSYS_35101682
  Tải xuống
 • Tên phần cứng: AMD Radeon HD 8350
  Loại thiết bị: Thẻ video Sản xuất: AMD
  Phiên bản trình điều khiển: 15.301.1901.0000 Ngày phát hành: 26 Feb 2016 Kích thước tệp: 626.3KB
  System: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 10, Windows 11 64-bit
  ID phần cứng: PCI\VEN_1002&DEV_68E1&SUBSYS_835017AF, PCI\VEN_1002&DEV_68F9&SUBSYS_35101682, PCI\VEN_1002&DEV_68F9&SUBSYS_8350174B, PCI\VEN_1002&DEV_68FA&SUBSYS_35101682
  Tải xuống
 • Tên phần cứng: AMD Radeon HD 8350
  Loại thiết bị: Thẻ video Sản xuất: AMD
  Phiên bản trình điều khiển: 9.000.100.9001 Ngày phát hành: 23 Dec 2013 Kích thước tệp: 358.4KB
  System: Windows XP, Windows XP 64-bit
  ID phần cứng: PCI\VEN_1002&DEV_68E1&SUBSYS_835017AF, PCI\VEN_1002&DEV_68F9&SUBSYS_35101682, PCI\VEN_1002&DEV_68F9&SUBSYS_8350174B, PCI\VEN_1002&DEV_68FA&SUBSYS_35101682
  Tải xuống
 • Tên phần cứng: AMD Radeon HD 8350
  Loại thiết bị: Thẻ video Sản xuất: AMD
  Phiên bản trình điều khiển: 9.000.300.1100 Ngày phát hành: 19 Dec 2013 Kích thước tệp: 194.5KB
  System: Windows XP
  ID phần cứng: PCI\VEN_1002&DEV_68E1&SUBSYS_835017AF, PCI\VEN_1002&DEV_68F9&SUBSYS_35101682, PCI\VEN_1002&DEV_68F9&SUBSYS_8350174B, PCI\VEN_1002&DEV_68FA&SUBSYS_35101682
  Tải xuống

Trang này có hữu ích không?

Tỷ lệ phần trăm người dùng, đã cài đặt trình điều khiển AMD?

96% installed a driver

Có bao nhiêu phần trăm người dùng không giúp được bài viết này?

4% không giúp được gì