Adaptec Thẻ mạng Trình điều khiển

Bạn có thể tìm thấy danh sách các trình điều khiển Adaptec Thẻ mạng trên trang này. Để tải xuống một trình điều khiển cụ thể Adaptec Thẻ mạng, chỉ cần chọn trình điều khiển đó từ danh sách bên dưới. Trang web của chúng tôi cung cấp trình điều khiển cho các hệ điều hành như Windows 10, 11, 7 , 8 / 8.1, Vista và Windows XP (64/32 Bit). Nếu bạn không chắc loại trình điều khiển nào phù hợp với mình, chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống một tiện ích đặc biệt sẽ tự động chọn trình điều khiển thích hợp cho hệ thống của bạn. Tiện ích xác định hơn mười triệu thiết bị và dễ sử dụng. Để bắt đầu tải xuống, vui lòng nhấp vào đây.

Nhà cung cấp Mô tả trình điều khiển Tải xuống
Adaptec Adaptec ANA62011/TX 64-bit PCI Fast Ethernet Adapter Tải xuống
Adaptec Adaptec ANA62011LV 64-bit PCI Fast Ethernet Adapter Tải xuống
Adaptec Adaptec ANA62022 64-bit 2 port PCI Fast Ethernet Adapter Tải xuống
Adaptec Adaptec ANA62022LV 64-bit 2 port PCI Fast Ethernet Adapter Tải xuống
Adaptec Adaptec ANA62044 64-bit 4 port PCI Fast Ethernet Adapter Tải xuống
Adaptec Adaptec ANA62044LV 64-bit 4 port PCI Fast Ethernet Adapter Tải xuống
Adaptec Adaptec ANA64022 64-bit/66 MHz 2 port PCI Fast Ethernet Adapter Tải xuống
Adaptec Adaptec ANA64022LV 64-bit/66 MHz 2 port PCI Fast Ethernet Adapter Tải xuống
Adaptec Adaptec ANA64044 64-bit/66 MHz 4 port PCI Fast Ethernet Adapter Tải xuống
Adaptec Adaptec ANA64044LV 64-bit/66 MHz 4 port PCI Fast Ethernet Adapter Tải xuống
Adaptec Adaptec ANA69011 32-bit PCI Fast Ethernet Adapter Tải xuống
Adaptec Adaptec Wireless PC Card v3.0 Tải xuống
Adaptec Adaptec Wireless USB Adapter v2.5 Tải xuống

Trang này có hữu ích không?

Tỷ lệ phần trăm người dùng, đã cài đặt trình điều khiển Adaptec?

92% installed a driver

Có bao nhiêu phần trăm người dùng không giúp được bài viết này?

8% không giúp được gì