HewlettPackard Company DLL-tiedostot

accelerometerdll.dll

HP Mobile Data Protection User Mode DLL

hpbmiapi.dll

Hp Missile API Module

hpboid.dll

hpboid Module

hpboidps.dll

hpboidPS Module

hpbpro.dll

hpbpro Module

hpbprops.dll

Proxy stub dll for HPBPro Module

hpf3lw73.dll

LanguageMonitor

hpfiew71.dll

الوحدة النمطية لتحسين الصورة لـ Matterhorn

hpfiew73.dll

الوحدة النمطية لتحسين الصورة لـ Matterhorn

hpfiglhn.dll

HP DeskJet Imaging DLL

hpfigw71.dll

HP DeskJet Imaging DLL

hpfigw73.dll

HP DeskJet Imaging DLL

hpfime50.dll

الوحدة النمطية لتحسين الصورة لـ Matterhorn

hpfllw73.dll

LanguageMonitor

hpfres50.dll

HP Resource Manager for Windows

hpfrsw71.dll

HP Resource Manager for Windows

hpz3lwn7.dll

LanguageMonitor

hpzc3w71.dll

HP Settings

hpzcon09.dll

HP DeskJet Printing System for Windows

hpzimc09.dll

HP DeskJet Imaging DLL

hpzllwn7.dll

LanguageMonitor