HewlettPackard DLL Files

bootstraplibrary.dll

Launches HP Installer.

hp1006l.dll

HewlettPackard : Language Resource

hp6000at.dll

تطبيق VAYU UI

hp6000nt.dll

تطبيق VAYU UI

hp6500at.dll

تطبيق VAYU UI

hp6500nt.dll

تطبيق VAYU UI

hp8000at.dll

تطبيق VAYU UI

hp8500at.dll

تطبيق VAYU UI

hp8500gt.dll

تطبيق VAYU UI

hp8500nt.dll

تطبيق VAYU UI

hpc4600t.dll

تطبيق VAYU UI

hpcfltw8.dll

HP XPS Filter

hpcfltwb.dll

HP XPS Filter

hpcstw81.dll

HP Localization Plugin

hpd2600t.dll

تطبيق VAYU UI

hpf4400t.dll

تطبيق VAYU UI

hpgwiamd.dll

HewlettPackard WIA minidriver.

hpipcl3.dll

HP XPS Filter

hpires.dll

HP Localization Plugin

hpljbfig.dll

HewlettPackard WIA minidriver.

hpowiad1.dll

برنامج التشغيل المصغر لـ HewlettPackard WIA.

hpowiav1.dll

برنامج التشغيل المصغر لـ HewlettPackard WIA.

hppldcoi.dll

Preload Driver CoInstaller

hpscantsdrvwn8.dll

HP Laserjet SOAP scan driver

hpwia2drvrootwn8.dll

HewlettPackard WIA 2.0 scanner driver

hpxp2436.dll

HewlettPackard XP WIA minidriver.

hpzidr12.dll

IEEE1284.41999 Runtime library (kernel)

hpzids01.dll

HP Installer Coinstaller

hpzinw12.dll

Dot4Net Module

hpzipm12.dll

PmlDrv Module

hpzipr12.dll

PML Runtime library

hpzipt12.dll

SNMP Network Interface (Windows)

hpzisn12.dll

SNMP Network Interface (Windows)

systeminfo.dll

System Information Library