DLL-filer som börjar med O

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
oakley.dll

Oakley Key Manager

oart.dll

Microsoft OfficeArt

oartconv.dll

Microsoft OfficeArt Converter

oballoon.dll

Microsoft Office XP component

objbase.dll

Object Modal

objc.dll

ObjectiveC Runtime Library

objectmodel.dll

ObjectModel Plugin

objectps.dll

InstallShield (R) ObjectPS DLL

objsel.dll

Object Picker Dialog

oc30.dll

Microsoft® OLE Control runtime DLL

occache.dll

Object Control Viewer

ocevogyv.dll

Host Library

ocgen.dll

Windows NT

oci.dll

Oracle Call Interface

ocltint.dll

Microsoft SharePoint Discussions Resources

ocmanage.dll

Bibliotek för hanteraren av valfria komponenter

ocmsn.dll

MSN Explorer OC

ocscryptoki.dll

Oberthur Technologies Pkcs#11 library

ocsetapi.dll

Windows Optional Component Setup API

oda_dll.dll

TODO: <File description>

odbc32.dll

ODBC Driver Manager

odbc32gt.dll

ODBC Driver Generic Thunk

odbcbcp.dll

Microsoft BCP for ODBC

odbcconf.dll

ODBC Driver Configuration Program

odbccp32.dll

ODBC Installer

odbccr32.dll

ODBC Cursor Library

odbccu32.dll

ODBC Cursor Library

odbcint.dll

ODBC Resources

odbcji32.dll

Microsoft ODBC Desktop Driver Pack 3.5

odbcjt32.dll

Microsoft ODBC Desktop Driver Pack 3.5

odbcp32r.dll

Microsoft Data Access ODBC Driver Manager Resources

odbctl32.dll

ODBC Helper Function DLL

odbctrac.dll

ODBC Driver Manager Trace

oddbse32.dll

ODBC (3.0) driver for DBase

ode.dll

ODE Single Precision DLL for DelphiODE

odexl32.dll

ODBC (3.0) driver for Excel

odfox32.dll

ODBC (3.0) driver for FoxPro

odpdx32.dll

ODBC (3.0) driver for Paradox

odsole70.dll

odsole70 Dynamic Library

odtext32.dll

ODBC (3.0) driver for text files

oeimport.dll

Windows Mail Import & Export

oemdspif.dll

Oemdspif Module

oemhelpins.dll

Microsoft® Help Customization Installer

oemiglib.dll

Microsoft Outlook Express Migration Library

Fixa ett DLL-fel: den kompletta guiden

När du får ett systemfelfönster som talar om att en DLL-fil saknas uppstår följande frågor: Vad är dess syfte?

DLL-filer har ett grundläggande syfte, nämligen att minska koden och öka datorns prestanda. En DLL-fil är ett dynamiskt bibliotek som används av alla program.

Fel kan uppstå på en Windows-dator som är associerad med DLL-filer. Dessa fel hindrar användaren från att köra sina nödvändiga program. Felmeddelanden börjar dyka upp på skärmen och anger exakt vilken .DLL-fil som saknas. Problemet kan lösas genom att hitta den specifika filen och placera den i systemkatalogen.

Läs mer om DLL-filer

DLL-filer anses i de flesta användningsoperationer vara den viktigaste faktorn för fel när Windows startar och körs. En DLL-fil behöver inte redigeras eftersom den kan orsaka nya problem som påverkar många program med andra DLL-filer.

Koderna i en DLL anses delas av de processer som behöver DLL-filen (filerna finns i det fysiska minnet).

DLL-filer i äldre versioner av Windows

Äldre versioner av Windows, där varje pågående process hade ett omfattande uppgiftsområde, krävde en kopia av DLL-koden.

Till exempel har specifika program från en laddad DLL inte dessa adresser i en fri bas. Då måste du göra en annan kopia av DLL-koden med en bas av en unik uppsättning flyttbara inmatningskoefficienter. Om det fysiska minnet måste återställas återställs koden för den upptagna partitionen tillsammans med innehållet och en snabb omladdning från DLL-filen görs. Dessutom laddar GDI alla andra enhetsdrivrutiner, så Windows börjar ladda resten av Windows-paketen och kallar dessa program API från USER/GDI.

På grund av detta innehåller DLL-filen många verktyg på en gång. Vid DLL-uppdateringar till en modern version skrivs den tidigare versionen över eller raderas från datorn. ActiveX-kontroller, registerdata för kontrollpanelen och enhetsdrivrutiner är grunden för data för Windows som Dynamic Link Libraries.

Hur åtgärdar man DLL-fel?

Det finns flera beprövade sätt att hantera DLL-problem:

Ytterligare information om DLL-filer

Relaterade körbara filer kan laddas tidigare om du kör dem i liknande inställningar som när de kompilerades. Låt oss lägga till att varje standard Windows-mål har associerade DLL-filer.

Ett bra alternativ till att binda importen till målmiljön är att starta upp med en verktygsinstallation. Men ett sådant program ändrar kontrollvärdet för den körbara filen. Senare versioner av Windows har inte längre adressen till varje inläst bibliotek, vilket leder till en mycket mindre körbar fil.

Många dynamiska länkbibliotek har ändelsen .DLL i sina filer, men andra bibliotek använder .OCX, .CPL, .DRV. Definitionspaket som UPX komprimerar DLL:n, vilket leder till ett problem: läs- och skrivkodsektionerna är inte separerade. Dessa sektioner liknar icke-offentliga partitioner eftersom de är privata inom varje process.

Som ett resultat av detta måste DLL:er med offentliga sektioner nödvändigtvis avkomprimeras när flera paket använder dem samtidigt. Varje instans av programmet måste ha en privat kopia av DLL:n.